kitchen cabinets forum

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: nguồn gốc của mai vàng


Member

Status: Offline
Posts: 9
Date:
nguồn gốc của mai vàng
Permalink   


ngun gc ca mai vàng

Mai vàng t bin là ǵ? Nhng ging mai vàng t bin quư him trên th trng vn c trng min Nam và Trung B nc ta, ni mang khí hu khô nóng quanh co nm, mai vàng mang th chu hn phi chng nhng không chu c mu lnh giá ca min Bc, v́ l y nên ví nh mun ngm cành mai p nht ta ch mang th ón chic tt khu vc Nam Trung B ca t nc.

AD_4nXd0XnXYH1BvojaGJqboaQZ21hyI5A2hSjH4BZn0Ybu2np13in6rZwhuOe9idKOMDLy0s1dtirKtlvo3ntkpfl4rCwzBpCN64MTY7r9rLjqTN_yo9AIUjhKAaWQz_5BLTeOp0wahz2Keg31IG5ExAEskrpGb?key=FgOvcKIEG3eOITTvS77o5w

Mai vàng mang tên khoa hc là Ochna integerima hay c̣n gi là hoàng mai, hunh mai hay lăo mai. S hu nhiu tài liu cho rng mai c cn do trong khong Trung Anh em, c nhp cng vào Vit Nam trong khong hi xa xa. Dù th, ti thi im ngày nay, mai là tng trng ca tt Vit, ca vn hóa Vit c tiên s coi ngó ǵn gi trong khong rt lâu i.

Mai vàng là cây cnh Tt c am mê trên khp Vit Nam bi Mai trong khong lâu ă là mt trong bn loài cây cnh c say mê nht. Xuân v nhng ví nh nh chi mang cây mai trong nhà th́ không phi là mùa xuân úng ngha.

c im ca cây mai

phôi mai vàng khng vi 1 c im chung là không kén t trng, dù là ḍng t ǵ i na th́ mai u s hu th vng mnh, sinh sôi ny n r nu c coi sóc úng khoa hc, v́ l ó ngi chi mai vàng vi th tho thích tuyn la cái t ḿnh mang sn sóc và trng mai c phi chng.

Mai có b r rt to, ngoài r ḍng th́ quanh ó c̣n mc ra các r ph mang th bao ph khp chu hoa. y cng là th mnh ca loài cây này, giúp cây hp th c cht dinh dng thp hn, sng c trong ph bin môi trng hà khc và cng là to th cho cây c vng vàng hn, p hn.

Thân cây mai tṛn trn, chc chn, v trn, không b bong tróc nh các mu cây khác, bi vy lúc các ngh nhân un cây thân s không b ni nhng vt xù x́, to 1 nét p phi hp gia thân, cành, lá và hoa.

Hoa mai c chia khin cho tt c chic gm: mai châu, mai liu, mai chùm gi, mai thm, mai hng, mai ng, mai cánh nhn Mi loài li có nhng c im ca hoa mai riêng, to ra nhng nét p lôi kéo ngi chi hoa.

c im chung khác ca hoa mai là hoa thng s hu nm cánh, 1 s loài s mang by cánh, có màu vàng ti rt p. Hoa mai vi cánh mng mnh, nh nhơm thanh lch nh ngi con gái Vit, tuy th nhng sinh khí li lâu bn, không nh nhng loài hoa khác nay n mai tàn, hoa mai nu c coi sóc úng công ngh mang th giúp hoa ti c a dng ngày, làm không gian nhà ca thêm sang, p hn.

thng ngày hoa mai s c n vào mùa xuân, nhng v́ là loài hoa tng trng cho tt dân tc nên ngi trng hoa s phi dùng nhng bin pháp khoa hc hoa mang th n úng vào dp tt c truyn.

Màu vàng ca hoa mai hin din trong các ngày tt c̣n em n s may mn, b́nh an ti cho gia ch, nó biu tng cho tin tài, vàng bc trong sut c nm c phn nhiu, no .

Cây Mai thích hp vi thi tit khí hu m áp, cây âm chi, ny lc và cho ra hoa úng nhng ngày Tt làm im tô thêm không khí rng ràng bi mùi hng hoa thm ngt ngào, bi h́nh nh sung túc tài lc mà loài cây cnh này em li cho nhng ngi thng thc.

các loi mai vàng

Mai vàng có nhiu mu. Bí quyt phân loi ph quát nht da vào s cánh ca hoa. Vi th cp ti nhng ḍng Mai nh: Mai 5 cánh, mai 9 cánh, mai 24 cánhMai ph bin cánh khác.

Và da sau lúc phân loi da vào s cánh ca hoa Mai, c̣n chia ra nhng tên gi khác nhau:

  • Mai 5 cánh gm: Mai châu, Mai liu, Mai chùm gi, Mai thm, Mai hng, Mai ng, Mai cánh nh, Mai t quư

  • các cái mai vàng ph quát cánh khác gm: Mai Gio Th c, Mai Cu Long, Mai Hunh T, Mai vàng vin , Mai vàng lá trng, Hng dip mai, Mai vàng Myanmar, Mai vàng Indonesia

Mi loài mai u mang nhng nét p và tr giá riêng ca ḿnh, s ham mê ca ngi chi cây s hu th ti lúc nh́n thy mt gc mai vi dáng th l mt mà hi b qua s cánh hoa ca cây. Vic phân chic cây giúp nhn mt Mai 1 cách thc tin dng hn, chn t́m Mai chi Tt ngoài chn cánh hoa, ngi chi cây thng quan tâm n th ca cây. Chính v́ th mà có nhng cây c th, h́nh dáng c l, thân v xù x́có tr giá rt ln và c s ông các bn thng thc.Xem thêm: giá phôi mai vàng

 

vaNG

vàng__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard